Algemene voorwaarden

Huisregels: Om duidelijkheid te geven over verschillende praktische zaken binnen de praktijk heb ik een aantal voorwaarden en huisregels opgesteld.

Coronamaatregelen: In verband met de aanhoudende Corona zijn de volgende maatregelen getroffen.

  • Coronaproof op 1,5 meter in mijn praktijkruimte en in principe 1 deelnemer individueel.
  • Bezoek alleen mogelijk op afspraak en als er geen verkoudheidsklachten zijn. Als er wel verkoudheidsklachten zijn graag even telefonisch overleg. Bij klachten gaat de afspraak niet door, maar schuift deze in overleg door.
  • Binnen is een mondkapje niet nodig.
  • Kind wordt aan de deur gebracht en opgehaald.
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren.

Afspraken afzeggen: Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij te late afzegging of niet of te laat verschijnen op de afspraak zal het gebruikelijke tarief van de sessie in rekening worden gebracht. Verschuiven van een afspraak is in principe mogelijk binnen dezelfde werkweek.

Betalingstermijn: Per maand worden de sessies kunstzinnige therapie van die maand gefactureerd. Rekeningen dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. De factuur kan eventueel gedeclareerd worden bij de aanvullende zorgverzekering afhankelijk van de polis.

Privacy waarborg: Alle patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt alleen een verslag naar de verwijzer gestuurd als daar toestemming voor is gegeven.

Kwaliteitswaarborg: In de voorwaarden van de beroepsvereniging NVKT wordt vastgesteld dat de kunstzinnig therapeut, naast een afgeronde erkende beroepsopleiding, moet voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteitsbevordering door het volgen van voldoende bij- en nascholing en deelname aan een intervisiegroep met collega kunstzinnig therapeuten. Er is door de vereniging voorzien in een klachten- en tuchtreglement.

Registratie: Geregistreerd vaktherapeut beeldend Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Register Vaktherapie: beeldende therapie met aantekening Antroposofisch Geïnspireerd (AG). 
Registratienummer 111324.